Avrupa Patent Ofisi Girişinde Yer Alan Tabela
Avrupa Patent Ofisi

EPO çalışması: Avrupa patentleri buluşların ticarileştirmesinde başı çekiyor 

EPO

Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yayınlanan "Bilimsel sonuçların değerlendirilmesi - Patent ticarileştirme puan tablosu: Avrupa üniversiteleri ve kamu araştırma kuruluşları" başlıklı çalışma, Avrupa üniversitelerinin ve kamu araştırma kuruluşlarının, buluşlarını ticari olarak kullanmak için ana araç olarak Avrupa patentlerini kullandığını ortaya koydu.

EPO çalışması bu kurumların buluşlarının üçte birinden fazlasını (%36) halihazırda kullandığını  ve %42'sini de kullanmayı planladığını gösteriyor. Çalışmaya göre lisanslama açık ara tercih edilen ticarileştirme kanalı olarak öne çıkıyor (buluşların ticarileştirilmesinin %70'ini oluşturuyor) ve bunu Ar-Ge işbirlikleri (%14) ve patent satışları (%9) takip ediyor.

EPO tarafından derlenen veriler, aynı zamanda, ticarileştirme amacıyla, üniversiteler ve kamu araştırma kurumlarının ortak olmayı tercih ettiği kuruluşların bir profilini de sağlıyor. Rapora göre, bunlar arasında KOBİ'ler ve büyük şirketler neredeyse eşit ölçüde yer alırken (her biri yaklaşık %40) ve başarılı işbirliklerinin çoğu (%74) aynı ülkeden ortaklar arasında gerçekleşiyor. Bununla birlikte, rapor aynı zamanda güney ve doğu Avrupa ülkelerindeki kurumların bu tür yerel ortaklıklara aynı ölçüde sahip olmadıklarını ve sıklıkla diğer Avrupa ülkelerinde ticarileştirme amaçlı ortaklıklar yapmaya çalıştıklarını gösteriyor.

Çalışma ayrıca, buluşları başarılı bir şekilde ticarileştirmede üniversitelerin ve kamu araştırma kuruluşlarının karşılaştığı zorlukları da ele alıyor. Buluşların üçte ikisinin henüz ticarileştirilmemesinin ana nedeni, buluşun henüz geliştirilme aşamasında olması (%63) veya ticari fırsatların tespit edilememesi (%55) olduğu ortaya konuyor. Ortaklar bulamama (yanıt verenlerin %38'i) ve kaynak eksikliği (% 25) üçüncü ve dördüncü en önemli zorluklar olarak gösteriliyor.

Rapora ulaşmak için tıklayınız