ALAN ADLARI

Doğru internet alan adları küresel seviyede işinizi bir adım ileriye taşımaya yardımcı olur ve yerel ve küresel pazarlarda size rekabet avantajı sağlar.

Alan Adları

Internet mal ve hizmetler için pazarı küresel hale getirdi. Bu imkânla beraber internet sınaî ve fikri hakların elektronik ortamda ihlalini de beraberinde getirdi. Sosyal medyanın çıkması ayrıca yeni tehditler ortaya koyuyor.

Alan adları, sınaî ve fikri hakların ayrılmaz bir parçası haline geldi ve marka stratejisi geliştirirken bu durumun gözardı edilmemesi gerekiyor. Bu nedenle, markalarınızı tescil ettirmenin yanı sıra olası ihlalleri, siber çalmaları (cybersquatting) ve sahtekârlığı önlemek için markalarınızı alan adı olarak tescil ettirmeyi de düşünmelisiniz.

Bu kapsamda, alan adlarınızı tescil ediyor, alan adı portföyünüzü yönetiyor, sosyal medya, çevrimiçi satış ve açık artırma platformlarında ihbar mektupları (take-down notice) hazırlayıp gönderiyor ve ayrıca alan adı tescil otoriteleri, ICANN ve WIPO nezdinde şikâyet mekanizmalarını kullanarak şikâyet mektupları sunuyor ve sizleri temsil ediyoruz.


Protected by Copyscape

İLETİŞİM