BİTKİ TÜRLERİ

Bir fikri ve sınaî hak olarak, ıslahçı hakları yeni bitki çeşitlerinin korunmasını sağlarlar. Yeni bitki çeşitlerini korumak için Türkiye’de ve dünyada başvurular yapabilir ve sonuçlandırabiliriz.

Bitki Türleri

Islahçı Hakları özgün (sui generis ) haklardır ve dünyada bitki çeşitleri hakları (“PVR”) veya bitki ıslahçısı hakları (“PBR”) olarak bilinmektedirler.

Islahçı hakları tekrarlanan çoğaltmaları takiben (“DUS” gerekliliği) ayırt edici, tekil ve durulmuş olan yeni bitki çeşitleri için koruma sağlarlar. Türkiye’de koruma elde etmek için, bitki çeşitlerinin başvurudan bir yıl önceye kadar Türkiye içinde ticarete sunulmamış olmaları gerekir. Türkiye dışında ise başvurudan dört yıl öncesine kadar (ağaçlar ve asmalar için 6 yıl) ticarete sunulmamış olmaları gerekir

Islahçı Hakları maksimum 20 yıl (ağaçlar ve asmalar için 25 yıl) için verilirler. Tescil sonrasında, her yılın başında yenilenmeleri gerekir.

Türkiye’de ıslahçı haklarının tescili için başvurular Tarım ve Orman Bakanlığının özel birimi olan Bitkisel Üretime Genel Müdürlüğü (BÜGEM) nezdinde yapılırlar. Teknik incelemeler Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Ofisi (“TTSMO”) tarafından yürütülmektedir.

Bitki çeşitleri haklarının tescilinde sizlere hizmet sunabiliriz.

Dünya çapındaki yabancı iş ortaklarımız yoluyla başka ülkeler veya bölgelerde yeni bitki çeşitlerinin tescilinde sizlere yardımcı olabiliriz.


Protected by Copyscape

İLETİŞİM