Avrupa Patenti

Avrupa Patent Sözleşmesine üye tüm ülkelerde üç resmi dilden (İngilizce, Fransızca veya Almanca) birinde Avrupa Patent Ofisinde tek bir başvuru yaparak elde edilebilecek bir patent. EPO tarafından verilen Avrupa patentleri ilgili ulusal patent ofisi tarafından verilen ulusal patentlerle aynı yasal haklara sahiptir ve aynı şartlara tabiidir. Verilmiş bir Avrupa patentİ başvuru sahibi tarafından etkili olması istenen seçilen ülkelerin ulusal patent ofislerinde geçerli kılınması gereken bir ulusal patentler paketidir. Bkz. https://www.epo.org/service-support/glossary.html