YENİLEMELER

Patentlerin, markaların, tasarımların belirli aralıklarla yenilenmeleri gerekir. Türkiye ve dünyada yenileme işlemlerini yürütmede yetkin bir yenileme ekibine sahibiz. Maliyetleri en azda tutacak şekilde yenileme işlemlerini yapıyoruz.

Yenilemeler

Hemen hemen her ülke patentlerin, markaların ve tasarımların belirli aralıklarla yenilenmesini zorunlu kılar.

Markalar genel olarak her 10 yılda bir, tasarımlar ise en fazla 25 yıla kadar her 5 yılda yenilenirler. Patentlerin yenileme periyotları ise ülkeden ülkeye değişmektedirler. Bazı ülkelerde, yenileme ücretlerinin henüz tescil olmamış patent başvuruları için belirli bir yıldan itibaren her yıl ödenmesi talep edilirken, bazı ülkelerde tescil sonrası belirli aralıklarla ödenmeleri talep edilmektedir.

Türkiye özelinde, markalar her 10 yılda başvuru tarihinin yıl dönümünde, tasarımlar her 5 yılda bir başvuru tarihinin yıl dönümünde, patentler ise 3 üncü yıldan başlamak üzere başvuru tarihinin yıl dönümünde yenilenirler.

Yenileme hizmetlerimiz kapsamında:

  • Yakalaşan vade tarihlerini zamanında hatırlatıyoruz.
  • Çeyrek ve yıllık dönemler şeklinde yenileme maliyet tahmin raporları hazırlıyoruz.
  • Yenilemelerde rekabetçi fiyatlar sunuyoruz, ve geniş portföy transferlerinde önemli indirimler yapıyoruz.

Başka ülkelerin yenileme süreçleri hakkında yeterli bilgiye sahibiz ve patentleri, markaları ve tasarımları en rekabetçi fiyatlarla yurtdışındaki iş ortaklarımız aracılığyla yenileme imkânı sunuyoruz.


Protected by Copyscape

İLETİŞİM