SİCİL KAYIT İŞLEMLERİ

Dinamik bir yapıya sahip Sınaî Mülkiyet Hakları geçerli oldukları süre içerisinde çeşitli değişimlere uğrayabilirler, örneğin satılabilirler, lisanslanabilirler, rehin verilebilir, hak sahiplerinin unvanı veya adresi değişebilir. Tecrübe ve bilgimizle bu değişiklikleri sicile kayıt etmede sizlere yardımcı olabiliriz.

Sicil Kayıt İşlemleri

Sınai haklarınızın sicilini güncel tutmak çok önem arz ediyor, aksi halde hakların ileri sürülmesi ve kullanılmasında beklenmedik sorunlarla veya geciktirici engellerle karşılaşılması söz konusu olabilir.

Değişiklikleri sicile kayıt için talep edilen belgeler ve formal gereksinimler ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekte ve bu nedenle ayrıntılara özellikle dikkat etmek gerekmektedir.

Türkiye özelinde, her türlü sicile kayıt işleminde - unvan ve adres değişiklikleri, devirler, lisanslar, rehinler vb. - oldukça deneyimliyiz. En karmaşık sicil kayıt işlemlerinin üstesinden gelmede yeterli bilgi donanımına sahibiz.

Değişiklerin kayıt edilmesi öncesinde ücretsiz tavsiyelerde bulunuyoruz, böylece maliyeti yüksek hatalardan kaçınma imkânı sunuyoruz. Sicil kayıt işlemlerinde rekabetçi fiyatlar veriyoruz ve çok sayıdaki sicil kayıt işlemelerinde önemli indirimler sağlıyoruz.


Protected by Copyscape

İLETİŞİM