GÜMRÜK KORUMASI

Türkiye sıklıkla diğer ülkelere nazaran korsan ve taklitl ürünlerin görece olarak yüksek olduğu ülkelerin başında geliyor. Türkiye’de sınaî mülkiyet haklarınız için gümrük başvuruları yaparak korsan ve taklitçilere karşı mücadele edebilirsiniz.

Gümrük Koruma Başvuruları

Taklit ve korsan ürünlerin piyasada gitgide arttığını ve günlük hayatımızda ne kadar yaygın olduklarını gözlemleyebiliriz; ürünler yasal olmayan şekilde taklit ediliyorlar, marka ve tasarım hakları ihlal ediliyorlar. Hak sahiplerinin sınaî mülkiyet haklarını korumak için proaktif olmaları gerekiyor. Bu proaktif tedbirlerden birisi de ilgili ülkelerde gümrük başvuruları yapmaktır.

Türkiye Gümrükleri nezdinde Gümrük İdarelerinin harekete geçmesi için gümrük başvuruları hazırlıyoruz ve başvurularını yapıyoruz. Böylece, sahte ve taklit malların Türkiye’ye girmesinin veya Türkiye’den çıkmasının önüne geçiyoruz. Başvuruların elektronik ortamda yapılması sayesinde, Türkiye çapında her gümrük idaresi başvuruları kolaylıkla takip edebilmekte ve sahte ve taklit mal tespit etmeleri durumunda hak sahiplerini bilgilendirmektedir.

Türkiye'deki Gümrük İdareleri ile temasa geçerek taklit ve sahte ürün konularını çözmede yeterli deneyime ve bilgiye sahibiz. Gümrüklerde taklit ve sahte ürünlere el koyma hallerinde, fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında uzman avukat iş ortaklarımızla gerekli işlemleri (ihtiyati tedbirler, dava açımları, anlaşma ile el konulan ürünlerin serbest bırakımı veya imhası) sizin için yürütebiliriz.


Protected by Copyscape

İLETİŞİM