Moskova

Avrasya marka tescil sistemi hayata geçiyor 

Avrasya Markası

Avrasya Ekonomik Birliği (EAEU) üyesi beş ülkenin tümü (Ermenistan, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya) tarafından 3 Şubat 2020 tarihinde imzalanan Avrasya Ekonomik Birliği Ticari Markaları, Hizmet Markaları ve Coğrafi İşaretler Anlaşması 26 Nisan 2021 tarihi itibariyle tüm üye ülkelerin Anlaşmayı onaylamaları ile yürürlüğe girdi.

EAEU Ticari Marka Anlaşması, bölgesel, birleşik bir ticari marka sistemini oluşturmayı amaçlıyor. Avrasya Ekonomik Komisyonu (EEC), anlaşmanın çeşitli maddelerinin uygulanmasına yönelik yönetmeliği yakın gelecekte yürürlüğe koyacağını bildirdi.

Birleşik marka sistemi kapsamında marka tescili almak isteyenler herhangi bir üye ulusal sınai mülkiyet ofisine (“kabul ofisi”) tek bir başvuru yaparak EAEU üyesi tüm ülkelerde eşzamanlı olarak koruma elde edebilecekler.

Avrasya markaları, on yıllık süreyle ancak sınırsız yenileme imkanı ile verilecek. Başvuru tescil sürecinde, başvuru sahipleri tek bir ofis - başvuruyu kabul eden üye ülke ofisi (“kabul ofisi”) - ile muhatap olacaklar. Bu kabul ofisi üye devletlerden herhangi birisi olabilecek. Kabul ofisi bir ay içinde şekli incelemeyi yapacak. Esasa yönelik incelemeler ise tüm üye devletlerin Fikri Mülkiyet ofisleri tarafından yapılacak. Esasa yönelik inceleme sonuçları altı aydan geç olmamak üzere kabul ofisine bildirilecek.

Avrasya ticari markaları tescil gereksinimleri şunlar olacak: tescili talep edilen markanın ayırt edici olması, kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı olmaması, herhangi bir üye devlette aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olmaması.

Esasa yönelik inceleme raporuna göre kabul ofisi nihai kararı verecek. Nihai karar verilmeden önce, Avrasya başvurularını ulusal başvuruya/başvurulara dönüştürmek mümkün olacak. Tescilli ticari markaların kayıtları, Birliğin kamuya açık birleşik ticari marka sicilinde tutulacak.