Türk Patent ve Marka Kurumu Yerleşkesi
TÜRKPATENT

TÜRKPATENT 2020 yılı sınai mülkiyet başvuru istatistiklerini açıkladı

TÜRKPATENT

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2020 yılı sınai mülkiyet başvuru istatistiklerini açıkladı. 2020 yılında bir önceki yıla göre yerli patent başvurularında %0,7, yerli faydalı model başvurularında %23,2, yerli marka başvurularında %30,57, yerli tasarım başvurularında ise %16,64 artış olduğu kaydedildi. 

Patent Başvuruları

Türkiye’de 2020 yılında toplam 7893 adet Türk patent başvurusu dosyalandı. Bu başvuruların 7803 adeti yerli kişilerce, 90 adeti ise yabancı orijinli kişilerce yapıldı.Toplam yapılan başvuru sayılarında bir önceki yıla göre %0,2 azalma gözlemlendi. Buna karşın sadece yerli başvurular dikkate alındığında yerli patent başvurularında yaklaşık %0,7 artış olduğu görüldü (2019 yılında 7751 adet, 2020 yılında 7803 adet).

2020 yılında Türkiye’de uluslararası patent sistemi  (PCT)  üzerinden ulusal aşamaya geçen patent başvuru sayısı ise toplam 265 adet oldu. Bu bir önceki yıla göre %3,3 azalma anlamına geliyor (2019: 274).

Diğer yandan 2020 yılında Avrupa patent sistemi üzerinden Türkiye’de toplam 11828 adet Avrupa patenti geçerli kılındı. Bu bir önceki yıla göre %8,8 azalma anlamına geliyor (2019: 11828, 2020: 10785). Geçerli kılınan Avrupa patentlerinin 10785 adeti yabancı orijinli iken, 280 adedi yerli orijinli oldu.

Faydalı Model Başvuruları

Türkiye’de 2020 yılında toplam 3600 adet Türk faydalı model başvurusu dosyalandı. Bu başvuruların 3563 adeti yerli kişilerce, 37 adeti ise yabancı orijinli kişilerce yapıldı. Toplam yapılan başvuru sayılarında bir önceki yıla göre %22,4 artış gözlemlendi. Buna karşın sadece yerli başvurular dikkate alındığında yerli faydalı model başvurularında yaklaşık %23,2 artış olduğu görüldü (2019 yılında 2892 adet, 2020 yılında 3563 adet).

Marka Başvuruları

Türkiye’de 2020 yılında toplam 170590 adet marka başvurusu yapıldı. Bu bir önceki yıla göre %26,97 artış anlamına geliyor. 

Toplam başvuru sayısı arasında yerli başvuruların sayısı 155913 adet oldu. Yerli başvuru sayısı bir önceki yıla (2019: 119412) göre %30,57 artış gösterdi.

Yabancı kaynaklı başvuruların sayısı ise 14677 adet oldu. Yabancı başvuruların 4562 adeti direk dosyalanırken, 10115 adedi Madrid Protokolü üzerinden dosyalandı. Buna göre yabancı kaynaklı başvurularda bir önceki yıla göre %1,77 azalış gözlendi.

Tasarım Başvuruları

Türkiye’de 2020 yılında toplam 11306 adet tasarım başvurusu yapıldı. Bu başvuruların 9948 adeti yerli başvuru, 365 adeti yabancı orijinli tasarım başvurusu, 993 adeti ise Lahey sisteminden başvuru oldu.

Yerli başvuru sayılarında bir önceki döneme göre %16,64 artış gözlendi.