Avrupa Patent Validasyonu

Bir Avrupa Patentinin üye ülkelerde koruma sağlayabilmesi için ulusal aşamaya giriş yapması ve yayımlanması gerekir. Avrupa patentinin ilgili ülke patent ofisinde belirli bir süre içerisinde (genelde Avrupa patentinin Avrupa Patent Bülteninden yayınlanmasını takiben 3 ay içerisinde) geçerli kılınması işlemine denir.