Yapay Zeka Robotun Baş Kısmının Yandan Profili

EPO, Yapay Zekânın patentlenmesine ilişkin ilk konferansa ev sahipliği yaptı

Avrupa Patent Ofisi

"Yapay Zeka (AI) Patentlemesi"ne ilişkin karşılaşılan zorlukları ve fırsatları tartışmak üzere 350'den fazla endüstri, akademi, patent hukuku şirketleri, yargı, ulusal patent ofisleri ve hükümet organları temsilcileri EPO'nun konu hakkındaki ilk büyük konferansında 30 Mayıs 2018 tarihinde Münih'te bir araya geldi.

Açılış konuşmasında, EPO Patent Verme Süreci Başkan Yardımcısı Alberto Casado, konferansın ana amacının “farkındalığı artırmak ve açık görüş alışverişini başlatmak” olduğunu ifade etti. Patent ofislerinin dördüncü sanayi devrimini (4IR) destekleyen hızla gelişen teknolojilerden etkilenmesinin üç şeklini ana hatlarıyla ortaya koydu: AI'nın patentlerle ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunması, buluşların gelişiminde AI kullanımı,  patentleme sürecinde AI kullanımı. Alberto Casado  "Yapay zekanın hızlı gelişimi ve 4IR ile ilgili patent başvuruları, belirli zorluklar ortaya koyuyor. Değişen ihtiyaçlara en uygun şekilde süreçlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli olarak geliştirmeyi ve iyileştirmeyi ve nihai olarak Fikri Hakların Avrupa ve toplumun yararına ve ekonomik büyüme için korunmasını amaçlıyoruz” dedi.

Bir dizi sunum ve panel tartışmasında, katılımcılar patent sisteminin, AI buluşlarını patentlemek için nasıl bir çerçeve sağlanması gerektiğine yönelik çeşitli çözümleri tartıştılar.

AI, 4. sanayi devrimi ve EPO yaklaşımı

Sabah oturumunda, ABD patent vekili Rob Sterne tarafından başkanlık edilen üç temel konuşmayla AI'nın patentindeki mevcut duruma odaklanıldı. Teknoloji "öncü yazarı" Clare Dillon, ICT endüstrisiyle sınırlı olmayan ve "her alanda inovasyon hızını etkileyen mevcut "AI patlamasının" son trendlerini ve kapsamını ana hatlarıyla ortaya koydu. AI'nin başarıya ulaşması için gereken ana unsurları göstererek şunları söyledi: “Patentler ve EPO, AI'nın ekonomik uygulanabilirliğini geliştirmek ve hızlandırmak için büyük bir rol oynuyor.”

Açılış konuşmasında, EPO'nun Baş Ekonomisti Yann Ménière son yıllarda yapılan 4IR patent başvurularının hızlı büyümesine ve bu konuyla ilgili son zamanlarda yapılan bir EPO çalışmasının bulgularına dayanarak patent ofislerine etkilerine dikkat çekti. EPO Direktörü Koen Lievens tarafından yapılan üçüncü bir açılış konuşması, Ofisin bu alandaki patent başvurularını inceleme yaklaşımını anlattı. EPO konuşmacıları, Ofisin, sağlam bir içtihatla desteklenen Avrupa Patent Sözleşmesi çerçevesinde bilgisayar destekli icatlara (CII) karşı istikrarlı ve öngörülebilir bir yaklaşım geliştirdiğine işaret etti. EPO'nun otomotiv ve medikal teknoloji alanlarında aldığı patent başvurularının yaklaşık % 50'si hâlihazırda bir CII bileşenine sahip. EPO'daki İnceleme Yönergeleri için bir güncelleme bu sonbaharda yayınlanacak ve söz konusu yönerge, AI uygulamalarının incelenmesi, mevcut CII uygulaması ve içtihat hukuku ile ilgili daha spesifik bir kılavuz mahiyetinde olacak.

Konuşmacılar, AI'nın patentlenmesindeki zorlukları ve fırsatları vurguladılar

Bir dizi panel tartışmasında, patent uzmanları, AI buluşlarının patentlenmesine ilişkin olarak öğrendikleri stratejileri ve dersleri paylaştılar. Örnek vakalarda, patent başvurularının nasıl yazıldığına ve EPO tarafından nasıl ele alındığına bakıldı. Ericsson'dan Margarethe Zmuda şöyle dedi: "Bir buluşun hayatının her aşamasında zorluklar vardır: değerlendirme ve patent yazım aşaması, patent başvurusu yapılması ve işlem aşaması, ve  yasal uygulama aşaması." Katılımcılar çeşitli çözüm önerilerinde bulundu; patent verme sürecini hızlandırma, patent başvurularının daha erken yayınlanmasını sağlama, buluş sahibi olarak işletmeyi koruyacak şekilde modeller benimseme, hatta patente edilebilirlik kriterleri de dahil önemli yasal değişikliklerde bulunma bu öneriler arasında yer aldı.

Öğleden sonra, iki panel, AI patentlerinin ve hak sahipliğinin tescil sonrası durumlarına ve patentli AI buluşlarının toplumsal ve etik etkilerine odaklandı. Japonya ve ABD'den patent profesyonelleri de ülkelerindeki son gelişmeleri anlattılar.

EPO'nun ICT için Baş Operasyon Yöneticisi Grant Philpott, kapanış konuşmasında, EPO'nun geleceğe yönelik kalitesini ve verimliliğini artırmak için uyguladığı son reformlara işaret ederek şöyle dedi: “AI açık bir şekilde hızlı büyüme alanı ve inovasyon için muazzam fırsatlar sunuyor. Ancak patent sistemi tam olarak bir fırsat olarak kalmasını sağlamak için çok sıkı çalışmak zorunda kalacak. Bu türden etkinlikler, bu zorluğun üstesinden gelmemize yardımcı oluyor, AI'nın ve patent üzerindeki etkisinin ve patentlenebilirliğin sistematik olarak ve tüm paydaşlarla uyum içinde ele alınmasını sağlıyor."

Kayank: EPO