Avrupa Patent Ofisi

Avrupa Patent Ofisi (EPO) ücretlerini 1 Nisan 2024'de güncelleyecek

Avrupa Patent Ofisi

Avrupan Patent Office ücretlerini 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren güncelleyeceğini açıkladı.

Güncelleme neticesinde ücret artışlarının çoğu yaklaşık %4 olacak. Ancak, üçüncü ve dördüncü yenileme ücretleri sırasıyla yaklaşık %30 ve %28 oranında artacak. Bununla beraber, bu yıl başvuru, itiraz ve temyiz ücretleri gibi bazı resmi ücretlerde bir değişiklik olmayacak.

Bu güncellemelerin yanı sıra, EPO, 1 Nisan'dan itibaren yeni bir mikro kuruluş ücret sistemi getiriyor. Buna göre, mikro kuruluşlar, başvuru, araştırma, ülke gösterme, inceleme, tescil ve yenileme ücretlerinden indirimli olarak yararlanabilecekler. Avrupa Birliği Komisyonu tavsiyesine (2003/361/EC) göre Mikro işletme, 10 kişiden az çalışanı olan ve yıllık cirosu ve/veya yıllık bilanço toplamı 2 milyon Euro'yu aşmayan işletmeler olarak tanımlanıyor. Mikro kuruluşların indirimlerden yararlanabilmeler için son beş yıl içinde beşten az Avrupa patent başvurusu yapmış olmaları gerekiyor

1 Nisan 2024 tarihinden sonra artırılan ücretlerle işlemlerin yapılması gerekiyor. Yeni ücretlerin yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içinde (bu durumda 1 Ekim 2024 tarihine kadar) resmi ücretler hatayla eski ücret tarifesine göre ödenirse, ödeme geçerli bir şekilde yapılmış sayılacak, ancak EPO, bu durumda ücret artışından kaynaklanan farkı talep edecek ve talep tarihinden itibaren 2 ay içerisinde başvuru sahibince farkın ödenmesi gerekecek.

Bazı durumlarda ücret artışlarından etkilenmemek için 1 Nisan 2024 tarihinden önce daha düşük oranla ücretlerin ödenmesi mümkün olabilecek. Örneğin PCT sisteminden Avrupa patent sistemine geçişlerin 1 Nisan 2024’den öncen yapılması halinde eski fiyat tarifesine göre ücretlerin ödenmesi mümkün olabilecek. Bu durumda erken işlem talebi yapılması gerekmiyor.

Avrupa patent başvurusu devam ederken 3’üncü yıldan itibaren her yıl yenileme ücretlerinin ödenmesi gerekiyor. Vadesi gelen yenileme ücretlerinin 1 Nisan 2024’den önce ödenmesi durumunda da ücret artışlarından kaçınmak mümkün olabilecek. 3. yıl yenilemesi vade tarihinden geriye doğru 6 ay içerisinde ödenebiliyor, diğer yenileme ücretleri ise vade tarihinden geriye doğru 3 ay içerisinde ödenebiliyor.

Avrupa Patent Ofisi her iki yılda bir 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere ücretlerini artırıyor. İstisna olarak en son artırım Nisan 2023’de olmuştu. Bir sonraki ücret artırımının 1 Nisan 2026'da olması bekleniyor.