EPO Münih Binası

Avrupa patent başvuruları 2021'de rekor seviyeye ulaştı

Avrupa Patent Ofisi

Avrupa Patent Ofisine 2021 yılında toplam 188.600 Avrupa patent başvurusu yapıldı. Bir önceki yıla göre %4,5 artışla Avrupa patent başvuruları en yüksek sayıya ulaştı. Türkiye kaynaklı Avrupa patent başvuruları ise bir önceki yıla göre %21 oranında artış gösterdi.

Avrupa Patent Ofisinin Patent Endeksi (2021), patent başvurularının 2020'de hafif bir düşüşten sonra (-%0,6) geçen yıl önemli ölçüde toparlandığını gösteriyor. Şirketlerin araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımların öncü göstergesi olan patent başvurularının sayısı, en fazla patentleme faaliyetinin olduğu ilk 10 teknolojinin 9’unda arttı. En güçlü büyüme dijital iletişim ve bilgisayar teknolojisi alanında gerçekleşti.

Dijital iletişim, 2020'ye kıyasla +%9,4 artışla, 2021'de Avrupa'da en fazla patent başvurusu yapılan alan oldu. Böylece, dijital iletişim alanındaki başvurular 2021 yılında +%0,8 artan tıp teknolojileri alanındaki patent başvurularının önüne geçti. Bilgisayar teknolojileri +%9.7 büyüme oranıyla en fazla patent başvurusu yapılan üçüncü alan oldu. Bu teknoloji alanlarını +%24 büyüme oranıyla görsel-işitsel teknoloji ve +%21 büyüme oranı ile yarı iletkenler takip etti. Dijital teknolojilerdeki patent başvurularındaki yüksek artış, örneğin akıllı kentsel mobilite gibi, dijital dönüşüme işaret ediyor. Diğer yandan ilaç (+%6,9) ve biyoteknoloji (+%6,6) alanlarında da yüksek artışlar gözlendi.

Avrupa patent başvurularında ABD önceki yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. ABD kaynaklı Avrupa patent başvuruları toplam başvuruların %25’ini oluşturdu. Bunu Almanya (%14), Japonya (%11), Çin (%9), ve Fransa (%6) takip etti. Bu rakamlara göre ilk 5 ülkeden yapılan Avrupa patent başvuruları toplam başvuruların %64’ünü oluşturdu.

2021’deki başvuru sayısındaki büyümenin önemli bir kısmı Çin’den kaynaklandı. 2020’e göre 2021’de Çin kaynaklı Avrupa patent başvuruları %24 oranında arttı. Böylece, Çinli firmaların Avrupa patent başvuruları son on yılda 4 kat artmış oldu. Güney Kore’den yapılan Avrupa patent başvuruları %3.4 artarken, Japonya’dan yapılan başvurular %1.2 oranında azaldı.

Diğer yandan Avrupa Patent Örgütü üyesi 38 ülkeden yapılan patent başvuruları %2.8 oranında arttı. Toplam başvurularda 2013 yılında %50 olan Avrupa’nın payı 2021’de %44’e düştü.

Avrupa'nın en çok başvuru yapan ülkeleri Almanya (+%0,3) ve Fransa (-%0,7) olurken, Birleşik Krallık kaynaklı başvurularda hafif düşüş (-%1,2) gözlendi. Çoğu Avrupa ülkesi, İsveç (+%12.0), Finlandiya (+%11.2), Danimarka (+%9.2), İspanya (+%8.9), İtalya (+%6.5), İsviçre (+%3,9), Belçika (+%3,3) ve Hollanda (+%3,1), patent başvurularının önemli ölçüde artmasıyla 2021'de tekrar büyüme kaydetti. Ayrıca Türkiye (+%21), Portekiz (+%13.9) ve Polonya (+%12.8) gibi daha küçük patent hacmine sahip (1000 başvurunun altında) ülkelerde de belirgin bir büyüme kaydedildi.

Türkiye'den toplam 732 adet Avrupa patent başvurusu yapıldı. Bu başvuru sayısıyla Türkiye en fazla başvuru yapan ülkeler arasında 23. sırada yer aldı.

Kişi başına düşen patent başvuruları açısından, İsviçre, İsveç, Danimarka, Hollanda ve Finlandiya önceki yıllarda olduğu gibi ülke sıralamasında üst sıralarda yer aldılar.

Huawei, 2021'de (2019'da olduğu gibi) en fazla Avrupa patent başvurusu yapan başvuru sahibi oldu ve bunu 2020'nin lideri Samsung ve LG izledi. Ericsson ve Siemens sırasıyla dördüncü ve beşinci sıraya yükseldi. İlk 10'da Avrupa'dan dört, Güney Kore'den iki, ABD'den iki ve Çin ve Japonya'dan birer şirket yer aldı.

EPO başvuru sahiplerinin önemli bir kısmı küçük işletmeler oldu: geçen yıl, Avrupa menşeli EPO'ya yapılan her beş patent başvurusundan biri, bireysel bir buluşçudan veya küçük veya orta ölçekli bir işletmeden (250'den az çalışan) kaynaklandı.