WIPO Binası, İsviçre

WIPO yeni entegre IP portalını kullanıma sunuyor

WIPO

WIPO, çevrimiçi fikri mülkiyet (IP) hizmetlerinin tümünün tek bir yerden yönetilmesine olanak sağlayacak yeni IP Portalını kullanıma sunacağını duyurdu.

Hizmetlerin tek ve basit bir portala entegre edilmesi ile kullanıcıların WIPO ile etkileşim kurma biçiminde yeknesaklık sağlanması amaçlanıyor. Bununla beraber, temel iş yapma şekilleri aynı kalacak, böylece WIPO ile olan etkileşim şeklinde bir değişiklik olmayacak.

Portalın temel özellikleri, tek tip navigasyon (menü), tek yerden sisteme giriş, modern görünüm, özelleştirilmiş gösterge paneli, hızlandırılmış ödemeler, tek mesaj sistemi olarak sıralanıyor.

WIPO, uluslararası patent başvuruları (PCT), uluslararası marka başvuruları (Madrid sistemi), uluslararası tasarım başvuruları (La Haye Sistemi) gibi bir dizi uluslararası fikri ve sınai mülkiyet işlemlerini online olarak yönetme imkanı sağlıyor.

Yorumlar