Buluş Sahibi

Patent başvurularında buluş yapan kişi veya kişileri ifade etmek için kullanılan yasal terim