ABAD

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ya da kısaca Avrupa Adalet Divanı, AAD Avrupa Birliği bünyesi içinde yer alan en yüksek mahkemedir. Avrupa Birliği üyesi ülkeleri arasında, Avrupa Birliği hukukunu ilgilendiren konularda son sözü söyleyen kurumdur.