Hesap Makinesi ve Dizüstü Bilgisayar

EPO ve EUIPO ortak araştırması: Sınai Mülkiyet Hakları, KOBİ'lerin büyümesine etki ediyor

KOBİ

Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından yapılan bir çalışma KOBİ’lerin Sınai Mülkiyet Hakları (SMH) faaliyetleri ile yüksek büyüme süreci tecrübe etme olasılığı arasında bir ilişki olduğunu gözler önüne serdi.

Araştırmanın amacı aşağıdaki sorulara cevap bulmaktı:

  • SMH ile ilgili yaptığı başvurular, bir KOBİ’nin yüksek büyüme deneyimlemesini ön görmek için güvenilir bir araç mıdır?
  • Öyle ise, KOBİ’lerin yüksek büyüme potansiyellerinin bir göstergesi olarak en iyi sonuç veren SMH stratejileri nelerdir?

İlginç bir şekilde, araştırma KOBİ’lerin önceden yaptıkları SMH aktivitleri ile yüksek büyüme süresi deneyimlemeleri arasında bir korelasyon olduğunu buldu. Ancak, araştırmada şu not da yer aldı:

Bu korelasyon direk nedensel bir sonuç olarak yorumlanmamalı: Tek başına bir SMH başvurusu büyümeyi tetiklemek için yeterli değildir, fakat bu, bir firmanın fikri değerlerini yaratması, koruması ve işletmesi yoluyla büyümeyi sürdürme yeterliliğine işaret edebilir.

Çok daha ilginç olanı, araştırma birden çok farklı SMH (patentler, markalar, tasarımlar) kullanımı ile yüksek büyüme elde etme olasılığı arasında yüksek korelasyon olduğunu ortaya koydu:

Raporda, KOBİ’lerin ilgisini çekebilecek aşağıdaki beş ana bulguya yer verildi:

  1. SMH faaliyeti olan KOBİ’lerin diğer KOBİ’lere göre daha yüksek büyüme elde etme olasılıkları daha yüksek olmaktadır.
  2. Yüksek büyüme elde eden bir firma olma olasılığı SMH için Avrupa başvurusu (Avrupa patent başvurusu, Avrupa marka başvurusu, Avrupa tasarım başvurusu) yapan KOBİ’ler için çok daha yüksek olmaktadır..
  3. Yüksek teknoloji ve düşük teknoloji endüstrilerde yüksek büyüme tahmin aracı olarak patent başvuruları en iyi gösterge aracıdır.
  4. Tüketiciye yönelik endüstrilerde yüksek büyüme tahmin aracı olarak marka başvuruları en iyi gösterge aracıdır.
  5. Sadece tek bir kategori SMH’yi (sadece patent, sadece marka, sadece tasarım) kullanmak yerine, markaları, patentleri, ve tasarımları bir bütün olarak kullanan KOBİ’lerin yüksek büyüme elde etme olasılıkları çok daha yüksek olmaktadır.
EPO ve EUIPO ortak araştırması - Sınai Mülkiyet ve Kobilerin büyümesi arasındaki ilişkiyi gösteren tablo

Bulgular KOBİ’lerin fikri ve sınai haklarla büyüme kapasiteleri arasında bir korelasyon olduğunu ortaya koymakla kalmıyor, aynı zamanda giderek rekabetin arttığı pazarlarda sürekliliklerini sağlamaları ile ilgili de bir korelasyon olduğunu ortaya koyuyor.

KOBİ'ler Avrupa ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyorlar. Avrupa Komisyonuna göre KOBİ'ler AB işletmlerinin %99'nu meydana getiriyor, her 3 çalışandan 2'si KOBİ'lerede çalışıyor ve Birliğin GSYH'sının %57'sini üretiyorlar.

Yorumlar