business and intellectual property

EPO ve EUIPO araştırması: Fikri mülkiyet hakları AB ekonomisine önemli katkı sağlıyor

FMH

Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından ortaklaşa yürütülen ve 2014 ila 2016 yılları arasındaki dönemi analiz eden bir araştırma, fikri mülkiyet haklarının (FMH’lar) Avrupa ekonomisine önemli oranda katkı sağladığını ortaya koydu.

Patentler, ticari markalar, endüstriyel tasarımlar ve telif hakkı gibi fikri mülkiyet haklarından yoğun olarak faydalanan endüstriler, AB'de yıllık GSYİH'nın % 45'ini (6,6 trilyon avro) oluşturuyor ve 63 milyon kişiye istihdam (tüm işlerin %29'unu) sağlıyor. Bu sektörlere mal ve hizmet sağlayan sektörlerde ise 21 milyon kişinin istihdamı sağlanıyor.

Araştımaya konu dönemle 2011-13 arası dönem karşılaştırıldığında FMH-yoğun endüstrilerdeki istihdam 1.3 milyon artış gösterirken, AB’deki toplam istihdam az da olsa düşüş gösterdi. Bu endüstrilerde çalışan başına katma değer ekonominin geri kalanından daha yüksek oldu. Buna göre, FMH-yoğun endüstrilerin çok daha fazla ücret ödediği gözlendi: diğer sektörlerden ortalama %47 daha fazla ücret ödenirken, patent yoğun endüstrilerdeki ücretlerde %72’lik bir artış gözlendi.

Rapora göre FMH-yoğun endüstriler ayrıca AB’nin dünyanın diğer bölgeleri ile ticaretindeki mal ve hizmetlerin çoğunu oluşturuyor. AB, bir bütün olarak, 2016’da FMH-yoğun endüstrilerde 182 milyar avro ticaret fazlası elde ederek diğer FMH-yoğun olmayan ticaretteki ticaret açığını telafi etti.

Araştırmada öne çıkan diğer hususlar şunlar oldu:

  • Patentleri yoğun olarak kullanan endüstrilerde 24 milyon kişinin istihdam edildiği ve AB’nin GSYİH’sinin %16’sının üretildiği tespit edildi.
  • Tasarım haklarını kullanan endüstrilerde 30.7 milyon iş üretildiği ve bunun AB’nin GSYİH’nın %16.2’sine katkıda bulunduğu saptandı. Bu alandaki ihracat 2016’da AB için 66 milyar avro ticaret fazlası üretti.
  • Ticari markaları yoğun kullanan endüstriler AB’nin GSYİH’nin %37’sine katkıda bulunurken 46.7 milyon iş sağladı. Bu endüstrilerin fikri mülkiyet haklarını kullanmayan endüstrilerden %48 daha fazla ücret ödediği tespit edildi.

Yorumlar