Avrupa Patent Ofisi (EPO) Temyiz Kurulu

EPO, temyiz başvurularının kapsamında sınırlama yaptı

EPO

Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından verilen kararların Temyiz Kurullarında (Boards of Appeal) temyizine uygulanan prosedür 1 Ocak 2020'den itibaren değişecek.

Yapılan değşiklikle, temyiz başvurusu yapanların EPO Temyiz Kurullarında sunabilecekleri argümanlar, talepler, değişiklikler ve kanıtlar sınırlanacak.

EPO'da temyiz başvurularının çoğunluğu İnceleme ve İtiraz Birimlerince verilen kararları ile ilgili oluyor. Başvuru sahipleri İnceleme Birimlerince verilen red kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunabiliyorlar. Benzer şekilde İtiraz Birimlerince verilen ret veya kabul kararlarına karşı da itiraz tarafları kararların yeniden değerlendirilmesi için temyize gidebiliyorlar.

Yeni kurallar yürürlüğer girdiğinde, temyiz süreci temyize konu durumun yeniden dinlenmesi ve görüşülmesinden ziyade temyize konu kararın gözden geçirilmesi şeklinde olacak. Temyiz başvurusu yapanların temyiz aşamasında sunabilecekleri yeni kanıtlar, savlar veya istem değişikleri çok daha sınırlı olacak.

Yorumlar