EPO Binası - Münih

EPO çalışması: Kobi'ler buluşlarını Avrupa patentleri ile koruyor

Avrupa Patent Ofisi

Avrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) potansiyeli yüksek buluşlarını Avrupa patentleri ile koruduklarını  ve bu buluşların üçte ikisinin ticari olarak kullanıldığını ortaya koydu.

“Buluşlar için pazar başarısı - Patent ticarileştirme skor tablosu: Avrupa KOBİ'leri” başlıklı çalışma, KOBİ'lerin büyük ölçüde yerli veya yabancı ortaklara bağlı olduğunu ortaya koyuyor.

Rapor, bir Avrupa patent başvurusu veya verilen bir Avrupa patenti ile korunan tüm ticari buluşların yarısının, bir lisans sözleşmesi (yanıt verenlerin % 62'si), işbirliği (% 49) veya spin-off (% 32) yoluyla dış bir ortakla işbirliği içinde kullanıldığını gösteriyor. Bu oranlar, sınırlı kaynaklara sahip KOBİ'lerin ortaklıkları yeni pazarlara girmenin veya inovasyonun finansal yükünü paylaşmanın bir yolu olarak kullandıklarını göstermesi bakımından önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Ayrıca, yabancı ortaklarla buluşları ortaklaşa kullanmak, KOBİ'lerin de ortaklarının kaynaklarını kullanmalarını sağlıyor. Ortaklıklara katılan KOBİ'ler “artan geliri” (% 85) ve “pazar erişimini” (% 73) işbirliği için ana motivasyon unsuru olarak tanımlıyorlar. Ayrıca  "ortak inovasyon", "dış kaynak kullanımı, “hak ihlallerinin çözülmesi" ortaklıklar için diğer motivasyon unsurları olarak öne çıkıyor.

Bununla birlikte, rapor uluslararası ortaklıklar arayan KOBİ'lerin Avrupa'daki ticarileştirme çabalarını desteklemek için fikri mülkiyet uzmanlığının, kaynakların ve iş bağlantılarının sınırlı olmasından dolayı ciddi zorluklarla karşılaştıklarını gösteriyor.

Yorumlar