Brexit - Map - EU and UK

BREXIT: Avrupa Birliği marka ve tasarımları için geçiş dönemi başladı

Brexit

İngiltere 31 Ocak 2020’de Avrupa Birliği’nden ayrıldı. Bu ayrılıkla beraber Avrupa Birliği marka ve tasarım tescillerinde 1 Şubat 2020’de başlayan ve 31 Aralık 2020’de sona erecek geçiş dönemi de başladı.

Avrupa marka ve tasarım tescilleri

Geçiş döneminde AB marka ve tasarım tescilleri İngiltere’de geçerliliklerini sürdürecekler. Bu dönem esnasında, İngiltere Fikri Mülkiyet Ofisi (UKIPO) halihazırda tescilli veya geçiş döneminde tescile hak kazancak AB markalarını ve tasarımlarını ulusal markalara ve tasarımlara dönüştürecek. 1 Ocak 2021'den itibaren AB marka ve tasarım tescilleri ulusal tescil olarak İngiltere’de geçerli olmaya devam edecekler. Ulusal marka ve tasarım tescillerinin başvuru tarihleri, rüçhan tarihleri ve kıdem tarihleri aynı kalacak.

Dönüştürülen marka ve tasarım tescilleri 1 Ocak 2021’den itibaren bağımsız ulusal tesciller olacağından yenileme ve tüm diğer işlemleri (devir, lisans, adres değişikliği, unvan değişikliği vs.) AB’den bağımsız olarak  İngiltere’de yapılacak. Geçiş döneminde 1.4 milyon AB markası ve 700000 AB tasarımı ulusal tescile dönüştürülecek. 

Avrupa marka ve tasarım başvuruları

Geçiş döneminde yayınlanmış ancak tescile henüz hak kazanmamış AB marka ve tasarım başvurularının ulusal başvuruya dönüştürülmesi için geçiş dönemi sonundan başlamak üzere 9 aylık bir süre öngörüldü. Bu 9 aylık sürede başvuru sahiplerinin AB marka ve tasarım başvurularını İngiltere’de gerekli başvuru ücretlerini ödeyerek ulusal başvuruya dönüştürmeleri gerekecek. Ulusal başvuruya dönüştürülen AB marka ve tasarım başvuruları orjinal başvuru, rüçhan ve kıdem tarihlerini koruyacaklar.

Uluslararası marka ve tasarım tescilleri

Avrupa Birliği kapsamında İngiltere’de korunan Madrid sistemi kapsamındaki uluslararası marka tescilleri ve Lahey sistemi kapamındaki uluslararası tasarım tescilleri 31 Aralık 2021 tarihinden sonra da İngiltere’de korunmaya devam edecekler. Bu konuda WIPO’nun sürecin yönetilmesine yönelik UKIPO ile ortaklaşa özel bir bildirim yapması bekleniyor.

Avrupa patentleri 

Avrupa Patent Ofisi (EPO) bir Avrupa Birliği kurumu olmadığından Avrupa patentleri ve Avrupa patent başvuruları Brexit sürecinden etkilenmeyecekler.

Özet

Tescil ve başvuru sahipleri bakımından atılması gereken adımlar özetle aşağıdaki şekilde olacak:

  • AB marka ve tasarım tescili sahiplerinin dönüştürme talebi yapmaları gerekmiyor. Diğer yandan 1 Ocak 2020'den itibaren yenileme ve diğer işlemleri İngiltere'de yapmaları gerekecek.
  • Başvuru süreci devam eden AB marka ve tasarım başvurusu sahiplerinin geçiş süreci bitiminden itibaren 9 ay içerisinde dönüştürme talebinde bulunmaları gerekiyor
  • Avrupa patenti veya Avrupa patent başvurusu sahiplerinin bu süreçten etkilenmedikleri için herhangi bir eylemde bulunmaları gerekmiyor.